ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การทำป้ายเลขที่บ้าน
ชื่อนักเรียน : สมาเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2564,09:15   อ่าน 221 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การจับผ้าโต๊ะลายผีเสื้อ
ชื่อนักเรียน : สามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2564,11:53   อ่าน 230 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานแกะสลักตัวอักษรด้วยโฟม
ชื่อนักเรียน : สามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2563,15:53   อ่าน 227 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การถนอมอาหาร : กล้วยฉาบ
ชื่อนักเรียน : สามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2563,09:47   อ่าน 260 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การถนอมอาหาร : ไข่ดองซีอิ๊ว
ชื่อนักเรียน : สามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2563,09:46   อ่าน 497 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การถนอมอาหาร : ต้นหอมดอง
ชื่อนักเรียน : สามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2563,09:45   อ่าน 236 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ในชีวิตประจำวัน
ชื่อนักเรียน : สามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2563,09:44   อ่าน 230 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ในชีวิตประจำวัน
ชื่อนักเรียน : สามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2563,09:43   อ่าน 223 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประกอบอาหาร : แกงเขียวหวานไก่
ชื่อนักเรียน : สามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2563,09:42   อ่าน 218 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประกอบอาหาร : ต้มซุปเปอร์ขาไก่
ชื่อนักเรียน : สามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2563,09:41   อ่าน 225 ครั้ง