ภาพกิจกรรม

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
( จำนวน 31 รูป / ดู 40 ครั้ง )
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ พิธไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
( จำนวน 35 รูป / ดู 44 ครั้ง )
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียน
( จำนวน 14 รูป / ดู 15 ครั้ง )
๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี ๔ ฝ่าย
( จำนวน 31 รูป / ดู 40 ครั้ง )
๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เจริญพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา
( จำนวน 14 รูป / ดู 49 ครั้ง )
๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เรื่องเก็บข้อมูลโครงการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของสามเณร
( จำนวน 12 รูป / ดู 38 ครั้ง )
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตรวจ ATK นักเรียน
( จำนวน 8 รูป / ดู 32 ครั้ง )
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มอบหรีดพัดลม พร้อมปัจจัย เป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรมศพ นายลินเจีย
( จำนวน 9 รูป / ดู 30 ครั้ง )
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รดน้ำศพ พ่อของสามเณรอ๋องมล สามเณรชั้น ม.๔
( จำนวน 10 รูป / ดู 30 ครั้ง )
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ต้อนรับพระราชวัชราภรณ์ รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓
( จำนวน 7 รูป / ดู 30 ครั้ง )
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พิธีปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
( จำนวน 33 รูป / ดู 143 ครั้ง )
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประชุมคณะครูประจำเดือนพฤษภาคม
( จำนวน 11 รูป / ดู 52 ครั้ง )