ภาพกิจกรรม

๓ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จัดงานเปิดบ้าน ว.ช.พ. OPEN HOUSE ปีการศึกษา ๒๕๖๕
( จำนวน 40 รูป / ดู 59 ครั้ง )
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สามเณรนักเรียนชั้นม.๓, ม.๖ สอบ B-NET ณ วิทยาลัยอาชีพพนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
( จำนวน 10 รูป / ดู 45 ครั้ง )
๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ประชุมผู้บริหาร ครู จศป. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
( จำนวน 12 รูป / ดู 68 ครั้ง )
๒๕-๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สอบกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
( จำนวน 10 รูป / ดู 45 ครั้ง )
๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ มานำเสนองานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับสามเณร
( จำนวน 25 รูป / ดู 92 ครั้ง )
๑๔ ม.ค. ๒๕๖๖ โรงเรียนปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงครามจัดงานวันสามเณร
( จำนวน 45 รูป / ดู 172 ครั้ง )
๕ กันยายน ๒๕๖๕ ศน.วราภรณ์ เนาวราช และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ติดตามโครงการ IFTE
( จำนวน 10 รูป / ดู 174 ครั้ง )
๕ กันยายน ๒๕๖๕ ร่วมถ่ายรูปและแสดงความยินดี กับครูสุวภัทรจิกา มณีทรัพย์โสภา เนื่องในโอกาสรับปริญญาบัต
( จำนวน 9 รูป / ดู 295 ครั้ง )
๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน ๒๕๖๕
( จำนวน 5 รูป / ดู 152 ครั้ง )
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงครามพานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ราชภัฎกาญฯ
( จำนวน 8 รูป / ดู 163 ครั้ง )
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะครูนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯร่วมเจริญพุทธมนต์เฉลิมชนมพรรษาพระพันปีหลวง
( จำนวน 16 รูป / ดู 397 ครั้ง )
๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลฯเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารรร.พระปริยัติธรรม
( จำนวน 23 รูป / ดู 418 ครั้ง )