ติดต่อเรา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม   ตำบลบ้านใต้  อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
เบอร์โทรศัพท์ 034-515557
Email : pariyat.watchai@gmail.com


แบบฟอร์มติดต่อโรงเรียน
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :