ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๙ ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ (อ่าน 33) 04 มิ.ย. 65
ผลการสอบบาลี (อ่าน 86) 24 มี.ค. 65
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๕ ประจำวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ (อ่าน 86) 15 มี.ค. 65
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๔ ประจำวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (อ่าน 111) 18 ก.พ. 65
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ ประจำวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (อ่าน 105) 18 ก.พ. 65
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ ประจำวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ (อ่าน 117) 18 ม.ค. 65
รายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมโท ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔ (อ่าน 123) 04 ม.ค. 65
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ ประจำวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ (อ่าน 119) 04 ม.ค. 65
รายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมเอก ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔ (อ่าน 129) 04 ม.ค. 65
จดหมายข่าว ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๕ ประจำวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ (อ่าน 113) 22 ธ.ค. 64
รายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 115) 23 พ.ย. 64
จดหมายข่าว ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๒ ประจำวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (อ่าน 106) 23 พ.ย. 64
จดหมายข่าว ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๒ ประจำวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (อ่าน 101) 01 พ.ย. 64
จดหมายข่าว ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๑ ประจำวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ (อ่าน 105) 01 พ.ย. 64
จดหมายข่าว ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๑ ประจำวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ (อ่าน 105) 16 ต.ค. 64
จดหมายข่าว ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๐ ประจำวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (อ่าน 115) 01 ต.ค. 64
จดหมายข่าว ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๙ ประจำวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ (อ่าน 108) 15 ก.ย. 64
จดหมายข่าว ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๘ ประจำวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ (อ่าน 105) 07 ก.ย. 64
จดหมายข่าว ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๗ ประจำวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ (อ่าน 111) 23 ส.ค. 64
จดหมายข่าว ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๖ ประจำวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ (อ่าน 100) 01 ส.ค. 64
จดหมายข่าว ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๕ ประจำวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (อ่าน 106) 16 ก.ค. 64
ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนแบบปกติ (On-site) (อ่าน 113) 29 มิ.ย. 64
จดหมายข่าว ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๘ ประจำวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (อ่าน 128) 05 พ.ค. 64
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๘ ประจำวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ (อ่าน 110) 15 เม.ย. 64
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๗ ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ (อ่าน 122) 01 เม.ย. 64
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖ ประจำวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ (อ่าน 120) 23 มี.ค. 64
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕ ประจำวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (อ่าน 111) 23 มี.ค. 64
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔ ประจำวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (อ่าน 120) 15 ก.พ. 64
ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๑ ประจำวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (อ่าน 122) 01 ก.พ. 64
รายชื่อสามเณรผู้สอบผ่านนักธรรมชั้นเอก ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (อ่าน 132) 16 ม.ค. 64
รายชื่อสามเณรผู้สอบผ่านนักธรรมชั้นโท ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (อ่าน 114) 16 ม.ค. 64
ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๑ ประจำวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ (อ่าน 128) 16 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 120) 06 ม.ค. 64
ประกาศหยุดเรียนตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 117) 24 ธ.ค. 63
จดหมายข่าว ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑๙ ประจำวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ (อ่าน 131) 15 ธ.ค. 63
จดหมายข่าว ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑๘ ประจำวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ (อ่าน 127) 01 ธ.ค. 63
จดหมายข่าว ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑๗ ประจำวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (อ่าน 120) 15 พ.ย. 63
ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑๖ ประจำวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (อ่าน 134) 30 ต.ค. 63
ผลสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๖๓ (อ่าน 4503) 30 ต.ค. 63
จดหมายข่าว ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑๔ ประจำวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ (อ่าน 116) 15 ต.ค. 63