กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวธารณี ไทรสังขสิริพงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวอำพรรณ ขจิตสุวรรณ