วิดีโอที่เกี่ยวข้อง
วีดิทัศน์โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 409) 15 เม.ย. 64
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 381) 15 เม.ย. 64
ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 656) 25 ก.ค. 63
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 451) 17 ก.ค. 63
พิธีปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 412) 03 ก.ค. 63
หนังสั้น เรื่อง ผู้ชนะ (อ่าน 329) 15 ม.ค. 63
กิจกรรมวันสามเณร ประจำปี ๒๕๖๓ (อ่าน 345) 15 ม.ค. 63
วีดิทัศน์โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จัดทำโดยสามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 295) 20 ธ.ค. 62
ชุมชนคุณธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (อ่าน 668) 13 ธ.ค. 62