ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบบาลี
ขอแสดงความยินดีกับสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดชัยชุมพลชนะสงคราม
ทั้ง ๓ รูปและศิษย์เก่า ๑ รูป ที่สอบผ่านเปรียญธรรม ๓ ประโยคในปีนี้
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 65