ภาพกิจกรรม
๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ประชุมผู้บริหาร ครู จศป. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
พระครูกาญจนสุตาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูนิศรา ศิลาวงษ์ ฝ่ายวิชาการ ครูอังศธร มุสิกะชาติ
ร่วมประชุมผู้บริหาร ครู จศป. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๓
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพระราชอุทัยโสภณ โรงเรียนอุทานอุทิศธรรมวิทยา
ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2566,14:27   อ่าน 69 ครั้ง