ภาพกิจกรรม
๒๕-๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สอบกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
วันที่ ๒๕-๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สอบกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2566,14:21   อ่าน 46 ครั้ง