ภาพกิจกรรม
๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เรื่องเก็บข้อมูลโครงการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของสามเณร
วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
พระครูกาญจนสุตาภรณ์ ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พร้อมครูสุวภัคจิกา ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
เรื่องเก็บข้อมูลโครงการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2565,13:43   อ่าน 39 ครั้ง