ภาพกิจกรรม
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประชุมคณะครูประจำเดือนพฤษภาคม
ในวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูกาญจนสุตาภรณ์ ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ประธานในการประชุมคณะครูประจำเดือน พฤษภาคม
ในเรื่องของการจัดงานปฐมนิเทศ ตารางสอน หนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน รวมถึงเตรียมพร้อมการเปิดเรียนวันที่ ๑๗ พฤษภาคมนี้
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2565,16:10   อ่าน 239 ครั้ง