ภาพกิจกรรม
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ การประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
ในวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
ได้ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 
เพื่อปรึกษาในเรื่องการจัดทำ ปพ.๑ การจัดงานปัจฉิมนิเทศ
รวมถึงการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วย
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2565,11:34   อ่าน 165 ครั้ง